Oare există Dumnezeu cu adevărat?

Oare există Dumnezeu cu adevărat?

Cum ştim că există Dumnezeu?  Oare există Dumnezeu cu adevărat?  Cum este El?  Unde este El?  Ţi-ai pus vreodată o astfel de întrebare?  Sau poate crezi că răspunsul la o astfel de întrebare este uşor de dat, pentru că zici că Dumnezeu nu există.  Biblia ne spune, în Proverbe 14:1 că,

,,Nebunul zice în inima lui: Nu este Dumnezeu!”

Şi pentru că nu am întâlnit pe nimeni care vrea să fie considerat un om neînţelept sau nebun,  haideţi să ne uităm în acel singur loc, adică Biblia, care are răspunsurile la aceste întrebări.  Cunoaşterea aceasta, că Dumnezeu există,  se bazează pe autorevelarea lui Dumnezeu,  atât prin revelaţia specială,  care este Biblia, cât si prin revelaţia generală,  sau naturală.  Revelaţia generală este numită aşa pentru că, acest fel de revelaţie este generală în ceea ce priveşte scopul ei,  adică toţi oamenii au acces la ea,  şi în ceea ce priveşte întinderea ei,  adică cuprinde întreg pământul.  Şi, pentru că revelaţia generală îi afectează pe toţi oamenii, oricând şi oriunde ar trăi aceştia, ea le poate aduce tuturor lumina şi adevărul despre existenţa lui Dumnezeu.  Deci, pur şi simplu, motivul pentru care ştim că există Dumnezeu şi că există cu adevărat este pentru că El ne-a spus că există şi S-a revelat pe Sine Însuşi.  Totuşi, dificultatea pe care o avem este că noi, oamenii, vrem, cu mintea noastră finită, să-L percepem cu totul pe Dumnezeu.  În Romani 11:34, Pavel întreabă:

,,Cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?”

Cred că ştim deja care este răspunsul la aceste întrebări, şi anume că, nimeni nu poate să-L cuprindă pe deplin pe Dumnezeu. De aceea, noi, oamenii, nu putem niciodată demonstra existenţa lui Dumnezeu prin dovezi impuse de metode ştiinţifice.  De fapt, vă spun sincer că, instrumentele ştiinţei nu vor fi capabile niciodată să-L detecteze pe Dumnezeu.  Biblia, din contră, porneşte de la premisa adevărului existenţei lui Dumnezeu şi nu încearcă să dovedească prin argumente raţionale adevărul existenţei lui Dumnezeu.  Cred că mulţi oameni din această lume ştiu ceea ce ne spune primul verset din Biblie, adică Geneza 1:1:

,,La început, Dumnezeu…..”

Aceste prime cuvinte ale Bibliei nu trebuie să fie filozofate, ci reprezintă o declaraţie adevărată care trebuie să fie primită cu o credinţă neîndoielnică.  De fapt, ştii ce este interesant cu privire la această afirmaţie?  Ceea ce găsim în aceste cuvinte este suficient pentru a expune toate erorile care au fost inventate despre dumnezeire.  De exemplu, această primă expresie respinge ateismul pentru că, afirmă clar şi suscint existenţa lui Dumnezeu.  De asemenea, această expresie respinge materialismul pentru că, această expresie face o distincţie între Dumnezeu, care este Creatorul lumii, şi materialul creaţiei.  De asemenea, prin aceasta înţelegem că Dumnezeu este veşnic şi astfel a existat înainte de toate lucrurile create.  Mai sunt şi alte erori care au fost inventate despre Dumnezeu care sunt respinse de această singură şi primă expresie a Bibliei.  De fapt, în această expresie: ,,La început, Dumnezeu….” găsim temelia fundamentală a teologiei adevărate. Dacă ignorăm această expresie, facem o greşeală enormă ce devine baza tuturor ideilor oamenilor din zilele noastre.  De ce ignorarea acelei afirmaţii reprezintă baza tuturor erorile umane?  Pentru că, orice sistem al teologiei, care începe cu omul şi apoi încearcă sau caută să-L găsească pe Dumnezeu, este greşit.  De fapt, un asemenea sistem este o inversare a lucrurilor pentru că, în mentalitatea noastră, trebuie să începem cu Dumnezeu, şi apoi să încercăm să ne gândim la om.  Poate spui: Bine că avem această expresie în Biblie, dar eu am nevoie de alte dovezi pentru a fi sigur de existenţa lui Dumnezeu.  Vreau să vă menţionez un lucru:

există un ,,design” extraordinar în lumea noastră care cere un ,,Designer”, adică un ,,Creator” extraordinar.

De fapt, vă spun sincer: avem nevoie de mai multă credinţă ca să credem că lumea noastră a fost creată în urma unei explozii mari, ,,Big Bang”, decât să credem în ceea ce ne spune Biblia în Geneza 1:1: ,,La început, Dumnezeu a creat…”.

Eu sunt convins că Dumnezeu există, nu pentru că nu există o altă explicaţie bună, ci pentru că noi avem nevoie de Dumnezeu.  Ca să vă arăt cât de mare este nevoia să ne încredem în existenta lui Dumnezeu, aş vrea să vă spun o poveste despre un ateu.  Povestea aceasta este pe de o parte amuzantă, iar pe de altă parte tristă.  A fost odată un ateu care trăia într-o perioadă dificilă şi, pentru că el nu mai ştia ce să facă, a început să se roage lui Dumnezeu.  Cineva care îl cunoştea şi ştia că nu credea în Dumnezeu, l-a auzit rugându-se şi l-a întrebat: ,,De ce te rogi lui Dumnezeu?”  Ateul i-a răspuns: ,,Dacă nu există Dumnezeu, atunci ar trebui să existe Cineva pentru aceste vremuri dificile!”.  Oamenii care neagă existenţa lui Dumnezeu, de cele mai multe ori trăiesc o viaţă nefericită, disperată. De ce? Pentru că scopul vieţii lor n-are niciun rost, sau nu are nicio finalitate, dar, în schimb, cel care crede în Dumnezeu are această certitudine pe care o găsim în Psalm 23:4:

,,Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.”

Ce trist este că oamenii din zilele noastre neagă dovezile existenţei lui Dumnezeu şi trăiesc fără această mângâiere.

 

0 Comments

Lasă un răspuns