Cât de importantă este învierea lui Isus?

Cât de importantă este învierea lui Isus?

Paștele! Cât de important este Paștele?  Sau mai bine zis, cât de importantă este învierea lui Isus?  Din păcate, învierea a ajuns să fie doar o sărbătoare, doar o zi liberă de la lucru, sau un timp în care ne întâlnim cu prietenii și familia.  Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că, învierea Domnului nostru Isus nu este doar o trăsătură a creștinismului, ci este evenimentul principal al acestuia. Învierea nu este doar o demonstrare a puterii și a divinității Lui, ci este și o validare a jertfei Lui de pe cruce pentru păcatele noastre.  Cu alte cuvinte, faptul că Dumnezeu L-a înviat pe Isus dintre cei morți ne dovedește că jertfa Lui a satisfăcut cerințele sfinte ale lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii.

Când Isus a fost pe cruce El a strigat: S-a isprăvit, iar când Dumnezeu L-a înviat, Isus a afirmat: s-a împlinit.

Știind lucrul acesta despre înviere, putem spune că învierea este cel mai important eveniment din întreaga istorie. Aceasta este cea mai semnificativă dovadă a puterii lui Dumnezeu pentru credincioși.  Ea este adevărul care pune în practică promisiunea Evangheliei. Uitați-vă la ceea ce proclamă Romani 10:9:

,,Dacă deci Îl mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți, vei fi mântuit.’’

Ce se va întâmpla? Poate vei fi mântuit? Nu, Biblia ne spune clar… vei fi mântuit! Vedeți, cât de important este să credem că Dumnezeu L-a înviat pe Isus!  De fapt, Biblia declară, în I Corinteni 15:12-20, exact ceea ne putem primi datorită adevărului învierii lui Isus.

  1. Mai întâi, din I Corinteni 15:17 observăm că, datorită învierii nu mai suntem în păcatele noastre, ci suntem iertaţi de păcate. Poate vă întrebați: Ce legătură are învierea lui Isus cu iertarea păcatelor noastre? Uitați-vă la ceea ce ne spune versetul din Romani 4:25, ,,care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți.”  Acest verset ne arată că, prin moartea lui Isus s-a plătit preţul păcatului nostru ca să fim iertați de păcatele noastre.  Apoi, ca să ne arate cât de completă şi perfectă a fost această plată a morţii lui Isus pentru iertarea păcatelor noastre, Dumnezeu L-a înviat din morți.
  2. Apoi, din I Corinteni 15:14 observăm că, datorită învierii lui Isus există cineva în care putem să ne încredem pe deplin: Isus Cristos. Puterea mesajului Evangheliei nu stă în cuvintele omului sau în cuvintele elocvente ale predicatorului, ci în faptul că Isus Cristos, Cel răstignit pentru păcatele noastre, a înviat din morţi. Deci, adevărul învierii ne dovedeşte că mântuirea pe care o avem prin Isus Cristos are puterea absolută de a ne mântui și, de aceea este atât de valoroasă.
  3. În final, din I Corinteni 15:18-19 observăm că, datorită învierii lui Isus avem o nădejde cu privire la prezent și viitor. Într-adevăr, dacă am avea numai viaţa aceasta, fără o nădejde sau o siguranță într-o existenţă viitoare, atunci am putea fi consideraţi, cum spune vs. 19: ,,cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii”. Dar cu adevărat Isus a-nviat și ce bine că El este viu. De aceea, nu suntem cei mai nenorociţi, ci putem aştepta cu nădejde veșnicia cu Isus Cristos.

În această săptămână, în care ne gândim la învierea lui Isus Cristos, nu uitaţi niciodată că primim iertarea păcatelor pentru că învierea lui Isus este adevărată. De asemenea, nu uitați că avem pe Cineva în care putem să ne încredem, şi anume Isus Cristos. Și în final, nu uitaţi că nădejdea existenţei viitoare este sigură şi viaţa noastră de acum are un scop pentru că… Isus a înviat dintre cei morţi.

Cristos a-nviat!

0 Comments

Lasă un răspuns