Ce este credința?

Ce este credința?

Ţi-ai pus vreodată întrebarea: Ce este credinţa?  Răspunsul multor oameni, la acest fel de întrebare, este aceasta: credinţa este doar un sentiment puternic despre un anumit lucru.  Ştiţi ce ne spune Biblia, Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu?  Evrei 11:1 ne spune:

credinţa este o încredere neclintită sau o convingere puternică în lucrurile care nu se văd.

Poate ai auzit pe cineva zicând: Eu n-o să cred în ceva ce nu poate să fie văzut!  Când cineva vorbeşte aşa, el ignoră faptul că noi, oamenii, credem, în fiecare zi, în ceva ce nu putem vedea.  De exemplu: nu putem vedea aerul şi oxigenul, dar ştim că există pentru că noi continuăm să trăim.  Nu putem să-l vedem pe Dumnezeu, dar ştim că El există datorită a ceea ce ne spune Biblia, datorită faptului că vedem creaţia, datorită cunoştinţei şi a istoriei.  Ştiţi de unde vine această încredere neclintă în lucrurile care nu se văd?  Biblia, din nou, are răspunsul:

Credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 10:17).

Cred că, majoritatea oamenilor din zilele noastre ar spune: Eu cred în Dumnezeu, dar în Iacov 2:19 Biblia ne spune astfel: şi demonii cred (în Dumnezeu) şi se înfioară!  De aceea, îţi spun că, dacă noi nu spunem mai mult decât simpla afirmaţie că noi credem în Dumnezeu, atunci credinţa noastră este moartă.  Adică, cuvintele de pe buzele noastre, care afirmă credinţa în Dumnezeu, sunt nimicuri înaintea Lui.  De fapt, credinţa care este doar prin vorbă, şi nu este aşezată pe o temelie solidă, nu este credinţă.  Biblia ne spune clar în Romani 10:17 că, credinţa cu o temelie solidă este bine aşezată pe Cuvântul lui Dumnezeu.  Ştiţi care este temelia credinţei conform Bibliei?  Pur şi simplu, Biblia ne confirmă, prin cuvintele lui Isus din Ioan 14:6:

Eu sunt calea, adevărul, şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

Cei mai mulţi oameni, în zilele noastre, îşi bazează credinţa pe faptele lor bune, din nefericire, dar Biblia ne spune atât de clar în Isaia 64:6 că, toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.  Alţii ar spune că sunt multe căi prin care putem ajunge la Dumnezeu, dar Dumnezeu ne spune că există numai o cale şi această cale este prin Fiul Lui, Isus Cristos.  De ce găsesc oamenii de astăzi vestea că Isus este singura cale de mântuire, aşa de grea de crezut?  Din nou Biblia, în Ioan 3:19-20, ne oferă aşa de clar răspunsul corect:

Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, (Isus) oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.  Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vadă faptele. 

Pur şi simplu, oamenii de astăzi refuză să creadă că Isus Cristos este singurul Mântuitor al lumii, pentru că ei iubesc, mai degrabă, să locuiască în întunericul lumii acesteia, decât să se încreadă în Lumina lumii.  Cu alte cuvinte, oamenii se simt confortabil în păcatele şi stările lor, şi atunci nu vor să renunţe la ele şi să se încreadă în Isus.  Dar staţi puţin!  De ce crezi că o să pierzi aşa de mult dacă te încrezi în Isus ca Mântuitor al tău?  Ai citit ceea ce ne spune Biblia, temelia credinţei, despre ceea ce primim când ne încredem în Isus Cristos ca Mântuitor al nostru personal?  Ai citit vreodată ceea ce ne spune Ioan 3:16-18 şi Romani 8:1?  Biblia, în aceste versete, ne spune că, prin Isus Cristos nu mai există condamnare.  Ai citit măcar o dată ceea ce ne spune Efeseni 1:7?  În acest verset, Biblia ne spune că în Cristos avem răscumpărarea şi iertarea păcatelor, iar Efeseni 2:1, 5 ne spune că în Cristos, noi, care eram morţi din cauza păcatelor noastre, acum suntem aduşi la viaţă.  De asemenea, în Efeseni 2:13 Biblia ne spune că noi, care eram depărtaţi de Dumnezeu din cauza păcatelor, acum, în Cristos, suntem apropriaţi de El.  Din I Ioan 3:1 aflăm că, datorită dragostei lui Dumnezeu manifestate faţă de noi prin Isus Cristos, noi putem deveni copiii Lui! Lista aceasta de binecuvântări în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul Mântuitor al Lumii poate să continue, dar trebuie să opresc aici cu enumerarea acestor binecuvântări.  Cu toate acestea, Biblia este plină de promisiunile minunate ale lui Dumnezeu pentru cei ce se încred în Isus Cristos ca Mântuitor al lor.   Există o pildă, în Cuvântul lui Dumnezeu, la Luca 6:46-49, despre doi oameni care şi-au construit casele pe temelii diferite.  Primul a construit casa pe stâncă şi al doilea şi-a construit casa pe pământ, fără temelie.  Biblia ne spune că, cel care a construit pe stâncă se aseamănă cu orice om care vine la Mine (Isus) şi aude cuvintele Mele şi le face.  Şi pentru că locuinţa lui a fost bine aşezată pe stâncă, atunci casa lui a rezistat când a venit acea furtună şi apă mare.  Dar pilda ne arată în continuare că locuinţa celui care a construit pe pământ, fără temelie, n-a rezistat când a venit furtuna şi apa.  Ce trist că, suntem mai preocupaţi în a ne construi casele pe o temelie solidă, decât de credinţa noastră.  Pe ce este băzată credinţa ta?  Dacă ţi-ai aşezat credinţa pe fapte şi pe tradiţii omeneşti, ai grijă! Mai devreme sau mai târziu, o să te treziţi fără casă!  Dar dacă ţi-ai aşezat credinţa pe temelia solidă a Cuvântului lui Dumnezeu şi pe Isus Cristos, poţi să fii sigur că locuinţa credinţei tale va rezista!

0 Comments

Lasă un răspuns