Prețul și premiul Evangheliei *

Prețul și premiul Evangheliei *

Evanghelie înseamnă veste bună. În cazul de față, vestea bună a lui Dumnezeu pentru omenire. Care este prețul și premiul acestei vești bune conform Romani 5? El ne este prezentat în versetele 6-8:

Căci, pe când eram noi încă fără putere, Cristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.”

Prețul Evangheliei este moartea lui Cristos. Versetul 6: „Cristos a murit pentru cei nelegiuiți.” Versetul 8: „Cristos a murit pentru noi.” Dumnezeu ne-a iubit pe când eram noi păcătoși, și a plătit un preț, pentru ca noi să putem avea un premiu infinit. Prețul a fost moartea Fiului Său. Și care a fost premiul pe care l-a cumpărat El pentru noi când a plătit acest preț? Versetele 9-11:

Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos, prin care am căpătat împăcarea.”

Ce a cumpărat Dumnezeu pentru noi plătind prețul Fiului Său? Versetul 9: „Acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui.” Și mai mult. Versetul 9b: Datorită acestei îndreptățiri, noi vom fi salvați prin El de mânie. De ce anume trebuie să fim salvați? De mânia lui Dumnezeu. „Deci cu atât mai mult acum, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu” (versetul 9). Dar acesta este cel mai înalt, mai bun, mai deplin și mai satisfăcător premiu al Evangheliei?

Nu. Versetul 11 începe cu „și nu numai atât.” Versetul 10 se termină: „Vom fi mântuiți prin viața Lui.” Iar versetul 11 duce premiul la un nivel mai sus – mai mult decât atât: „ne bucurăm în Dumnezeu.” Acesta este beneficiul final și suprem al veștii bune. Nu mai există un „mai mult” după acesta, ci apostolul Pavel doar continuă să expună încă o dată modul în care am ajuns acolo. Versetul 11b: „prin Domnul nostru Isus Cristos, prin care am căpătat împăcarea.

Scopul Evangheliei este să „ne bucurăm în Dumnezeu.” Beneficiul cel mai măreț, mai deplin, mai profund și mai dulce al Evangheliei este Dumnezeu Însuși, ca și obiect al desfătării poporului Său răscumpărat; de unde și titlul acestui mesaj: „Dumnezeu în Cristos: prețul și premiul Evangheliei.” Dumnezeu în Cristos a devenit prețul (Romani 5:6-8), și tot Dumnezeu în Cristos a devenit premiul (Romani 5:11). Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu a cumpărat pentru noi desfătarea veșnică în El. Asta înțeleg eu prin „Dumnezeu este Evanghelia.”  *O parte dintr-un articol scris de John Piper,  © Desiring God Foundation. Source: https://www.desiringgod.org/messages/god-in-christ-the-price-and-the-prize-of-the-gospel?lang=ro

John Piper is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. For more than thirty years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis. He is author of more than fifty books, and his sermons, articles, books, and more are available free of charge at desiringGod.org.

 

 

 

0 Comments

Lasă un răspuns