Ce este Evanghelia?

Ce este Evanghelia?

John Piper ne explică ce este Evanghelia într-o propoziție:

Evanghelia e vestea că Isus Hristos, Cel Drept, și-a dat viața pentru păcatele noastre și s-a ridicat din nou, victorios pe vecie asupra dușmanilor săi, astfel încât acum cei care cred să nu mai fie condamnați, ci să aibă parte doar de bucurie veșnică.

Aceasta este Evanghelia!

Pavel scrie astfel în I Corinteni 15: 1-5:

Vă fac cunoscută, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi, şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.

Din păcate, mulți oameni nu prea înțeleg ce este Evanghelia.  Nu o înțeleg din două motive.

În primul rând, unii oameni cred că Evanghelia are o semnificație prea mică în viațăalor.  Acești oameni cred într-o Evanghelie prea mică pentru că, limitează Evanghelia la un set de versete prin care îi convertesc pe alții, și atât.  De multe ori, ne gândim la Evanghelie ca fiind doar un mesaj pe care îl rostim într-un mod publicl.  Sper că nu mă înțelegeți greșit!   Evanghelia trebuie spusă altora,  dar nu trebuie să ne gândim că Evanghelia ne este de folos doar pentru a ne mântui,  și atât.  O înțelegere corectă a Evangheliei ne învață că ea are implicații pentru întreaga noastră viață,  și pentru fiecare domeniu al vieții noastre.

În al doilea rând,  unii oameni cred că Evanghelia include prea multe lucruri.   Ei cred că sunt mântuiți prin credință PLUS alte lucruri care, de fapt, sunt doar niște implicații ale Evangheliei.   Aceste lucruri, pe care oamenii le adaugă la Evanghelie sunt bune, sunt chiar lucruri morale despre care învățăm în cuvântul lui Dumnezeu: cum ar fi botzul, cina Domnului, sau sa aparținem unei biserici.  Aceste lucruri sunt importante și chiar poruncite de Dumnezeu, dar aceste lucruri nu reprezintă Evanghelia.  Adăugând lucruri la Evanghelie,  oamenii nu fac altceva decât să micșoreze importanța lucrării lui Isus Cristos și să pervetească mesajul Evangheliei adevărate.  Despre acestor lucruri ne-a scris și ne-a avertizat Pavel în Galateni 1:6-9:

Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie.Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: Dacă vă propovăduieşte cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!

Înțelegem noi ce este Evanghelia!

0 Comments

Lasă un răspuns